Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:13
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.27.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:06
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.2.30.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:02
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.6.50.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:58
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.5.31.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:52
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie informującego, że uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.05.2021 r. znak:SZ.ZZS.3.4360.115.2021.LA. jak również w dniu 24.09.2021 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację ww. zostało wydane przez Burmistrza Dobrej - POSTANOWIENIE (znak: OŚiGW.6220.1.46.2021.AW) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:32
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełnionym w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:28
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 24.09.2021 r. znak: ZNS.90222.1.34.2021 informujące, że uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra? nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w opinii sanitarnej z dnia 14.06.2021 r. znak:ZNS.9022.2.1.16.2021. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:24
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:19
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:15
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu w dniu 22.10.2021 r. decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.5.17.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra".. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:10
Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydanej decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.5.17.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra".. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:04
Decyzja Burmistrza Dobrej z dnia 22.10.2021 r. znak:OŚiGW.6220.5.19.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:59
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu w dniu 25.10.2021 r. Postanowienia Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.1.52.2021.AW o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:56
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia raprotu oddziaływania na środowisko -Aneks nr 3 ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 21.11.2021 r. oraz przesłaniu pismami z dnia 23.11.2021 r. do ponownej opinii i uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:52
Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:30
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Krzemienna o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:26
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 29.11.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.4.2021.AW o o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 28.10.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 04.11.2021 r., (uzupełniony w dniach 15.11.2021 r.; 26.11.2021 r.), firmy AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:20
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 29.11.2021 r. znak: OŚiGW.6220.7.9.2021.AW o wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji:,,Budowa farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2." Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:15
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.13.2021.AW o wezwaniu inwestora pismem Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 r. znak: OŚiGW.6220.7.12.2021.AW, na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 grudnia 2021 r., znak: SZ.ZZŚ.1.4360.245.2021.AŚ do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej ?Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2" złożonego na wniosek: AJM-ECO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. 2. przekazaniu oświadczenia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie w piśmie z dnia 15.12.2021 r. znak: OŚiGW.6220.7.11.2021.AW. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:11
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.14.2021.AW o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:06
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 r. znak:OŚiGW.6220.3.78.2020.AW o potrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pismem z dnia 08.12.2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 09.12.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.5.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego, wydanej na podstawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:02
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 r. znak:OŚiGW.6220.3.79.2020.AW o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:30:57
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej z dnia 17.12.2021 r. znak:OŚiGW.6220.1.55.2021.AW o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełnionym w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:30:52
Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego w Błądkowie oraz Krzemiennej, gm. Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:30:47
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu pełnomocnika firmy EE-TUcze z siedzibą w Gdańsku do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 22 grudnia 2021 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.4. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:30:27
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Wnioskodawcy -AJM-ECO Sp. z o. o. Sp. K pismem Burmistrza Dobrej z dnia 29.12.2021 r. znak: OŚiGW.6220.7.19.2021.AW, na podstawie pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 grudnia 2021 r., znak: SZ.ZZŚ.1.4360.245.2021.AŚ do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej ?Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2" złożonego na wniosek: AJM-ECO Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:30:22
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu i ponownym przekazaniu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko - aneks nr 3 ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" do opinii i uzgodnienia. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:30:15
2021 rok Sebastian Kuran 2023-05-31 14:29:39
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Wnioskodawcy -AJM Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Atronomów 9, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 05.01.2022 r. znak: OŚiGW.6220.7.22.2021.AW, na podstawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (data wpływu 05.01.2022 r.), znak: WST-K.4220.464.2021.BM.2 do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej ?Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:28:32
Orzeczenia o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych z miejscowości Dobra, Krzemienna, Bienice, Dobropole, Zapłocie, Grzęzno, Grzęzienko, Wojtaszyce, Wrześno, Tucze na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:28:28
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ?Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2", przedłożonym w dniach 10-17.01.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej przez firmę AJM Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Atronomów 9, wynikającego z wezwania Burmistrza Dobrej z dnia 15.12.2021 znak: OŚiGW.6220.7.12.2021.AW. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:28:22
Ogłoszenie dla mieszkańców gminy Dobra w sprawie obowiązku przedkładania informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do 31.01.2022 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:28:18
Zarządzenie Burmistrza Dobrej w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Dobra w 2022 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:28:13
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ?Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2", przedłożonym w dniu 19.01.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej przez firmę AJM Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Atronomów 9, wynikającego z wezwania Burmistrza Dobrej z dnia 05.01.2022 znak: OŚiGW.6220.7.22.2021.AW. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:28:09
Obiweszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 21.01.2022 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 27.01.2022 r. znak: SZ.ZZŚ.4360.245.2021.AŚ stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk, polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:28:05
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika firmy EE - Tucze z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 04.02.2022 r., znak: OŚiGW.6220.3.90.2020.AW, do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 03 lutego 2022 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.5. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:27:46
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 08.02.2022 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 14.02.2022 r. znak: WST-K.4220.464.2021.BM.3 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk, polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna? o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:27:40
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko-Aneks nr 4 ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" i przesłaniu do ponownej opinii i uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:27:26
Obwieszczenie - zawiadomienie Burmistrza Dobrej o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Krzemienna" o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:27:19