Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja Starosty Łobeskiego dotycząca realizacji opracowania pod nazwą: ,,Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w Kraju w latach 2020-2024" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:50
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania podtrzymaniu opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekazanej pismem z dnia 31.05.2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 02.06.2021 r., znak:SZ.ZZŚ.3.4360.115.1.2021.LA, dotyczącej braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowaną przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:46
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania" stwierdziająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydana na wniosek firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z Danuty 25/60, 43-600 Jaworzno. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.6.46.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania" dla firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o., ul. "Górników z Danuty" 25/60,43-600 Jaworzno. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:35
Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości o wydanej decyzji wydana decyzja Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.6.46.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Anielino III o mocy do 15 MW, realizowanej w granicach części działek o nr 100 i 103 obręb Anielino, gm. Dobra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania" dla firmy Kopalniaenergii.pl 3 Sp. z o. o., ul. "Górników z Danuty" 25/60,43-600 Jaworzno. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:30
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym w dniu 10.05.2021 r. przez ,,Żwirownię Dobra? Żwirownię Dobropole Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Tama Pomorzańska 13H w Szczecinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Wylesieniu w celu zmiany czasowego sposobu użytkowania części działki nr 343/3 obręb Dobropole, gm. Dobra, powiat łobeski?. Wniosek został uzupełniony w dniach 25.05.2021 oraz 15.06.2021 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:25
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wpłynięciu pisma firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza z dnia 14.06.2021 (data wpływu 16.06.2021 r.) i przesłaniu go do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:38:18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 8/8 i 209, obr. Bienice oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów , znak: SZ.ZUZ.1.4210.45.2.2023.SK - dokument usunięty Jolanta Tomczewska 2023-05-31 14:37:34
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 8/8 i 209, obr. Bienice oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów , znak: SZ.ZUZ.1.4210.45.2.2023.SK Jolanta Tomczewska 2023-05-31 14:37:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzania wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni drogi powiatowej nr 4180Z za pomocą projektowanych wylotów Wyl. 1 do wód powierzchniowych Dopływu z Bienic na działce nr 8/8, obr. Bienice, Wyl. 2 oraz Wyl. 3 do rowu zlokalizowanego na działce nr 209, obr. Bienice, gm. Dobra, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie, znak: SZ.ZUZ.1.4210.44.2.2023.SK Jolanta Tomczewska 2023-05-31 14:36:07
Obwieszczenie -zawiadomienie stron postępowania o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 14.06.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 21.06.2021 r., znak:.ZNS.9022.2.1.16.2021 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?, planowanego przez firmę Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:37
Obwieszczenie- zawiadomienie stron postępowania 1. wpłynięciu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze Aneksu nr 2 do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniach 22-23.06.2021 r. 2. przesłaniu pismem z dnia 24.06.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.55.2020.AW uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (aneks nr 2) do ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, 3. przesłaniu pismem z dnia 24.06.2021 r. znak: OŚiGW.6220.3.56.2020.AW uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (aneks nr 2) do ponownej opinii lub podtrzymania dotychczasowej opinii warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:32
Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie o konsultacjach społecznych projektu ,,Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:28
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez firmę PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 156/1 obręb Anielino, gmina Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:23
Ogłoszenie -inwentaryzacja stanowisk występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:18
Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:14
Ogłoszenie Burmistrza Dobrej z dnia 08.07.2021 r. na temat szczegółowych wytycznych w zakresie zwalczania Barszczu Sosnowskiego Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:10
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o podtrzymaniu opinii Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pismem z dnia 06.07.2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 07.07.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.4.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego, wydanej na podstawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:05
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:01
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełniony w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra? Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:57
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 19.07.2021 r., znak: WST-K.4220.145.2021.AP.2, wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do dnia 06.08.2021 r. 2. przesłaniu do firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 19.07.2021 r. znak: WST-K.4220.145.2021.AP. pismem Burmistrza Dobrej z dnia 21.07.2021 r. znak:OŚiGW.6220.1.32.2021.AW. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:35
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu pisma firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 425/14 obręb Dobropole, gm. Dobra? do dnia 10.09.2021 r. 2. przesłaniu pismem Burmistrza Dobrej z dnia 04.08.2021 r. znak:OŚiGW.6220.1.35.2021.AW prośby firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza z dnia 02.08.2021 (data wpływu 03.08.2021 r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:31
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 8/8 i 209, obr. Bienice oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów , znak: SZ.ZUZ.1.4210.45.2.2023.SK - dokument usunięty Jolanta Tomczewska 2023-05-31 14:34:25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 21.07.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 23.07.2021 r., (uzupełniony w dniu 06.08.2021r.), firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:21
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania że w związku z prowadzeniem sprawy na wniosek z dnia 21.07.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 23.07.2021 r., uzupełniony w dniu 06.08.2021 r. firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra? zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:17
OBWIESZCZENIE Burmistrza Dobrej o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej w związku z wnioskiem złożonym przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:12
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika firmy EE - Tucze z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 16.08.2021 r., znak: OŚiGW.6220.3.66.2020.AW, do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 10 sierpnia 2021 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.3, (data wpływu 13.08.2021 r.). Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:08
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra w m. Krzemienna i Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:04
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra w m.Wojtaszyce, Błądkowo Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 13.08.2021 r. znak: WST-K.4220.145.2021.AP.3 o wyrażeniu zgody w sprawie przedłużenia terminu na przekazanie uzupełnienia i wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 425/14 obręb Dobropole, gm. Dobra? do dnia 10.09.2021 r. 2. przesłaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 13.08.2021 r. znak: WST-K.4220.145.2021.AP.3 o wyrażeniu zgody w sprawie przedłużenia terminu na przekazanie uzupełnienia i wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 425/14 obręb Dobropole, gm. Dobra? do dnia 10.09.2021 r. firmie Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie oraz pełnomocnikowi firmy Solar Polska Energy PV 30 Sp. z o. o. WAEL Michałowi Wawrowiczowi, przy ul. Beżowej 24, 70-781 Szczecin. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:55
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 18.08.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 23.08.2021 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.154.2021.AŚ stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:35
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw terenowych w Koszalinie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:31
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?, złożonym przez firmę Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowaną przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 07.09.2021 r. oraz przesłaniu tego uzupełnienia do opinii RDOŚ, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:26
Podanie informacji o wydanej decyzji Burmistrza Dobrej z dnia 16.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.4.11.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 156/1 obręb Anielino, gmina Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:21
Decyzja Burmistrza Dobrej z dnia 16.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.4.11.2021.AW o środowiskowych uwarukowaniach na realizację przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 156/1 obręb Anielino, gmina Dobra" wydana na wniosek z dnia 09.06.2021 r. (data wpływu 10.06.2021 r.), uzupełniony w dniu 06.07.2021 r. dla firmy PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Pater 53, 00-113 Warszawa Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:17
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:13
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.27.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:06
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.2.30.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:02
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.6.50.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:58