Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez firmę PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 156/1 obręb Anielino, gmina Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:23
Ogłoszenie -inwentaryzacja stanowisk występowania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:18
Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:14
Ogłoszenie Burmistrza Dobrej z dnia 08.07.2021 r. na temat szczegółowych wytycznych w zakresie zwalczania Barszczu Sosnowskiego Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:10
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o podtrzymaniu opinii Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie pismem z dnia 06.07.2021 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 07.07.2021 r., znak: ZNS.9022.2.3.4.2021, uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego, wydanej na podstawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:05
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej prowadzonej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:35:01
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełniony w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra? Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:57
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 19.07.2021 r., znak: WST-K.4220.145.2021.AP.2, wyrażającego zgodę na przedłużenie terminu złożenia wyjaśnień do dnia 06.08.2021 r. 2. przesłaniu do firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 19.07.2021 r. znak: WST-K.4220.145.2021.AP. pismem Burmistrza Dobrej z dnia 21.07.2021 r. znak:OŚiGW.6220.1.32.2021.AW. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:35
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu pisma firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 425/14 obręb Dobropole, gm. Dobra? do dnia 10.09.2021 r. 2. przesłaniu pismem Burmistrza Dobrej z dnia 04.08.2021 r. znak:OŚiGW.6220.1.35.2021.AW prośby firmy Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza z dnia 02.08.2021 (data wpływu 03.08.2021 r.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:31
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 8/8 i 209, obr. Bienice oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów , znak: SZ.ZUZ.1.4210.45.2.2023.SK - dokument usunięty Jolanta Tomczewska 2023-05-31 14:34:25
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 21.07.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 23.07.2021 r., (uzupełniony w dniu 06.08.2021r.), firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:21
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania że w związku z prowadzeniem sprawy na wniosek z dnia 21.07.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 23.07.2021 r., uzupełniony w dniu 06.08.2021 r. firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra? zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:17
OBWIESZCZENIE Burmistrza Dobrej o o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej w związku z wnioskiem złożonym przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:12
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wezwaniu Rafała Odrobińskiego - pełnomocnika firmy EE - Tucze z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, pismem Burmistrza Dobrej z dnia 16.08.2021 r., znak: OŚiGW.6220.3.66.2020.AW, do uzupełnienia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, w zakresie wskazanym w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 10 sierpnia 2021 r. znak: WST-K.4221.6.2021.MCD.3, (data wpływu 13.08.2021 r.). Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:08
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra w m. Krzemienna i Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:04
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra w m.Wojtaszyce, Błądkowo Sebastian Kuran 2023-05-31 14:34:00
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o 1. wpłynięciu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 13.08.2021 r. znak: WST-K.4220.145.2021.AP.3 o wyrażeniu zgody w sprawie przedłużenia terminu na przekazanie uzupełnienia i wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 425/14 obręb Dobropole, gm. Dobra? do dnia 10.09.2021 r. 2. przesłaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, z dnia 13.08.2021 r. znak: WST-K.4220.145.2021.AP.3 o wyrażeniu zgody w sprawie przedłużenia terminu na przekazanie uzupełnienia i wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 425/14 obręb Dobropole, gm. Dobra? do dnia 10.09.2021 r. firmie Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie oraz pełnomocnikowi firmy Solar Polska Energy PV 30 Sp. z o. o. WAEL Michałowi Wawrowiczowi, przy ul. Beżowej 24, 70-781 Szczecin. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:55
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gryficach z dnia 18.08.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 23.08.2021 r., znak: SZ.ZZŚ.3.4360.154.2021.AŚ stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:35
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw terenowych w Koszalinie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53,00-113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:31
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?, złożonym przez firmę Solar Polska New Energy PV30 Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, reprezentowaną przez pełnomocnika WAEL Michała Wawrowicza, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 07.09.2021 r. oraz przesłaniu tego uzupełnienia do opinii RDOŚ, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:26
Podanie informacji o wydanej decyzji Burmistrza Dobrej z dnia 16.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.4.11.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 156/1 obręb Anielino, gmina Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:21
Decyzja Burmistrza Dobrej z dnia 16.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.4.11.2021.AW o środowiskowych uwarukowaniach na realizację przedsięwzięcia przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 156/1 obręb Anielino, gmina Dobra" wydana na wniosek z dnia 09.06.2021 r. (data wpływu 10.06.2021 r.), uzupełniony w dniu 06.07.2021 r. dla firmy PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Emilii Pater 53, 00-113 Warszawa Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:17
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91, 92/2 w obrębie Błądkowo, gm. Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:13
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.7.27.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:06
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.2.30.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:33:02
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.6.50.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:58
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu postanowienia z dnia 24.09.2021 r. znak:OŚiGW.6220.5.31.2020.AW o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:52
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Stargardzie informującego, że uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.05.2021 r. znak:SZ.ZZS.3.4360.115.2021.LA. jak również w dniu 24.09.2021 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację ww. zostało wydane przez Burmistrza Dobrej - POSTANOWIENIE (znak: OŚiGW.6220.1.46.2021.AW) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:32
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej realizowanej na podstawie wniosku z dnia 17.03.2021 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 18.03.2021 r., (uzupełnionym w dniu 09.04.2021 oraz 27.04.2021 r.), firmy Solar Polska New Energy PV 30 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Joachima Lelewela 8a w Szczecinie, reprezentowanej przez pełnomocnika Michała Wawrowicza WAEL o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra?. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:28
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 24.09.2021 r. znak: ZNS.90222.1.34.2021 informujące, że uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra? nie wpłynie na rozstrzygnięcie zawarte w opinii sanitarnej z dnia 14.06.2021 r. znak:ZNS.9022.2.1.16.2021. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:24
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:19
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 353/5, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:15
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu w dniu 22.10.2021 r. decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.5.17.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określająca warunki realizacji i eksploatacji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra".. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:10
Podanie informacji do publicznej wiadomości o wydanej decyzji Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.5.17.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra".. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:32:04
Decyzja Burmistrza Dobrej z dnia 22.10.2021 r. znak:OŚiGW.6220.5.19.2021.AW o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 91, 92/2 obręb Błądkowo, gmina Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:59
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wydaniu w dniu 25.10.2021 r. Postanowienia Burmistrza Dobrej, znak: OŚiGW.6220.1.52.2021.AW o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid.: 425/14 obręb Dobropole, gmina Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:56
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wpłynięciu uzupełnienia raprotu oddziaływania na środowisko -Aneks nr 3 ,,Farma fotowoltaiczna Tucze" do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 21.11.2021 r. oraz przesłaniu pismami z dnia 23.11.2021 r. do ponownej opinii i uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:52
Orzeczenie o jakosci wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Wojtaszyce, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:30
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez AJM-ECO Sp. z o. o. Sp.k z siedzibą przy ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej Krzemienna o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną w miejscowości Krzemienna, obręb 0004 na działkach nr 27/1, 73, 75, 76, 83/2, 92/1, 93, 94, 95, 96, 323/2. Sebastian Kuran 2023-05-31 14:31:26