Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie dotyczące obowiązku przedłożenia przez właścicieli nieruchomości informacji w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest na terenie nieruchomości do 31 stycznia 2013 r. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:29:45
Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest Sebastian Kuran 2023-05-31 15:29:40
Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o zakonczeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:29:35
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na "Budowie bopgazowni o mocy 1 MW na działce nr 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:29:29
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:29:24
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:29:19
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora - DEUT-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Bienicach do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:29:14
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:29:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na terenie dzialek nr 87 i88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra Sebastian Kuran 2023-05-31 15:29:05
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniem, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:28:45
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko oraz jego uzupełnieniem, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:28:40
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniem oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:28:34
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów właściwych tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w przedmiocie uzgodnienia i wyrażenia opinii co do warunków realizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 15:28:28
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania firmy POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o.o. z siedzibą w m.Leszczno, 72-110 Przybiernów, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Daniela Żurka od decyzji z dnia 18.03.2013 r. znak: OŚiGW.6220.5.69.2011.AW odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm.Dobra". Sebastian Kuran 2023-05-31 15:28:23
Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmę Deut-Pol w Bienicach do uzupełnienia dokumentacji, w tym raportu oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego 'Budowy biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:28:16
Obwieszczenie-zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji środowiskowej na podstawie wniosku złożonego przez firmę 'Deut- Pol' Sp. z o. o. dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:28:11
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dane o wniosku złożonym przez p. Krystiana Jarczewskiego, zam.Błądkowo 5, 72-210 Dobra, reprezentowanego przez pelnomocnika p. Joannę Filipkowską o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy hodowli norki amerykańskiej o obsadzie 59 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ew.nr 15/13 o powierzchni 0,99 h, obręb Błądkowo, gm. Dobra, powiat łobeski" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:28:06
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z ponownym uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko oraz postanowieniem RDOŚ, dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:28:01
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:27:56
Obwieszczenie Burmistrza Dobrej w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentu pn. ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-219 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko". Sebastian Kuran 2023-05-31 15:27:52
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 201602019" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:27:47
Opinia Sanitarna w sprawie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywana lata 2016- 2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:27:42
Opinia Zarządu Powiatu w Łobzie w sprawie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:27:37
Projekt ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:27:30
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dobra na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:27:20
Zaproszenie na konsultacje w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko warunków korzystania z wód regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Uecker. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:27:15
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zawiadamiające strony postępowania oraz osoby zainteresowane o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji organu I instancji Sebastian Kuran 2023-05-31 15:27:10
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wpłynięciu uwag i wniosków podczas procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:27:04
Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmę "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do złożenia wyjaśnień - po wpłynięciu uwag i wniosków podczas procedury udziału społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo Sebastian Kuran 2023-05-31 15:26:58
Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:26:54
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku złożonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej Sp.zo.o. o wydanie deczyji ośrodwiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :,,Zbieraniu i czasowym składowaniu opakowań metalowych, metali, elementów zawierających metal" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:26:22
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem raportu, po wpłynięciu uwag i wniosków, które zostały złożone w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:26:17
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" oraz rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa Sebastian Kuran 2023-05-31 15:26:12
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z przebiegiem rozprawy administracyjnej, która odbyła się w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:26:05
Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmy "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawach do których wnioskodawca nie odniósł się na rozprawie administracyjnej podczas procedury udziału społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo' Sebastian Kuran 2023-05-31 15:25:59
Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" Sebastian Kuran 2023-05-31 15:25:54
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym przez Burmistrza Dobrej postanowieniu z dnia 06.11.2013 r. znak: OŚiGW.6220.2.5.2013.AW o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającegi na:,,Zbieraniu i czasowym składowaniu opakowań metalowych, metali, elementów zawierających metal, na terenie działki nr 336/2 obręb Bienice". Sebastian Kuran 2023-05-31 15:25:49
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku złozonym przez ECO Asset Management Sp.zo.o. z siedzibą w Szczecinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo" na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo Sebastian Kuran 2023-05-31 15:25:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy ECO Asset Management Sp .z o.o. z siedzibą przy ul. Plac Rodła 8, w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie Farmy Fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:25:37
Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów opinujących w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy Fotowoltaicznej Błądkowo" ,realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo. Sebastian Kuran 2023-05-31 15:25:31