Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomomienie o wszczęciu postępowania

Dobra, dnia 01.10.2019 r.

IBiZP.6733.02.2019.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej Kpa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27  marca  2003 r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.09.2019 r., który złożyła firma:

DINO POLSKA S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewid.: 321, 320, 326/2 obręb Dobra, gmina Dobra,

dla inwestycji polegającej na:

usunięciu kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV.

Informuję, że strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w pokoju nr 14 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (tel. 913914528).

Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Krzysztof Wrzesień

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 01-10-2019 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 01-10-2019
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2019 13:40