Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII-221-2009


UCHWAŁA NR XXXIII / 221 / 2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 08 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

 

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2009 r. o kwotę 8.999,45 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 8.999,45 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność (zajęcia pozalekcyjne) 8.999,45zł

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 7.649,52zł

Wspólnej Polityki Rolnej

§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 1.349,93zł

Wspólnej Polityki Rolnej

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2009 r. o kwotę 8.999,45 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność (zajęcia pozalekcyjne) 8.999,45 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 824,50 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 145,50 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 4.291,96 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 757,41 zł

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 1.336,26 zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 235,82 zł

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 346,80 zł

§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 61,20 zł

§ 4758 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 850,00 zł

§ 4759 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 150,00 zł

 

§ 3. W uchwale nr XXVIII / 180 / 2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2009 rok dokonuje się zmiany w ten sposób, że § 3 otrzymuje brzmienie :

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.913.711,- zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. zaciąganych kredytów 1.913.711,- zł,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 18-06-2009 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Ostrowska 18-06-2009 10:10