Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII- 219-2009


 

 

 

U c h w a ł a nr XXXIII/219/2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 08 czerwca 2009r

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na

cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego

rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych

 

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 7, pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459; z 2007r. Nr 191, poz. 1371), Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje:

 

 

§1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w prawo własności nieruchomości.

 

§2. Koszty związane z wyceną nieruchomości w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także koszty wpisów zabezpieczenia hipotecznego w przypadku rozłożenia na raty ponoszą osoby, na rzecz których dokonywane jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

§4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

  1. uchwała nr XXXVII/238/2005 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rozłożenia na raty;

  2. uchwała nr X/64/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 04 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rozłożenia na raty.

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

 

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e :

 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (…), dotychczas obowiązująca uchwała nr XXXVII/238/2005 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rozłożenia na raty, straciła ważność.

Zgodnie z art. 4 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (…), dopuszcza się:

- udzielenie 90% bonifikaty dla osób ubiegających się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa GUS;

- udzielenie 50% bonifikaty osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz ich następcom prawnym.

Ustawodawca daje również możliwość udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla tych osób, którym nie przysługuje ona w ramach unormowań ustawowych.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 18-06-2009 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Ostrowska 18-06-2009 10:08