Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/163/2008


U C H W A Ł A Nr XXV/163/2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 17 listopada 2008 rok

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730), Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r. przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 43,00 za 1 q.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 120, poz. 2203).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 25-11-2008 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2008 09:35