Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uc h w a ł a Nr XVIII/120/2008


UCHWAŁA NR VIII/120/2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 29 lutego 2008r

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Dobrej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 1 ust 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej(Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz.1080 z późniejszymi zmianami )

Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1.Przyznaje się dla Burmistrza Dobrej Barbary Ewy Wilczek dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok w kwocie 3845,11- zł .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobra

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ustalenie konkretnej wysokości wynagrodzenia burmistrza należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego w drodze uchwały.

Uwzględniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 17 października 2007 roku w pojęciu wynagrodzenia mieści się nie tylko samo wynagrodzenie za pracę ale również inne, dodatkowe świadczenia związane ze stosunkiem pracy w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne ( tzw. trzynastka).

Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników samorządowych zostały uregulowane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). Aby nabyć uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego muszą zostać spełnione przesłanki, które zostały wskazane w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Zgodnie z art. 2 wyżej cytowanej ustawy „Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego”. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie i wypłacane jest nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.

Art. 3 ustawy zawiera przesłanki, które pozbawiają pracownika samorządowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego :

Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach:

  1)   nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni,

  2)   stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości,

  3)   wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby,

  4)   rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

W związku z tym, iż Burmistrz Dobrej spełniła wszystkie kryteria zawarte w przepisach prawa podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 12-03-2008 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-03-2008 11:21