Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI-101/2007


UCHWAŁA NR XVI / 101 /2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2007 r. o kwotę 1.859,-zł.

w dziale 758 - Różne rozliczenia 1.208,-zł

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego 1.208,-zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.208,-zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 651,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 651-zł

§ 0830 - Wpływy z usług 651,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2007 r. o kwotę 1.859,-.

w dziale 801 Oświata i wychowanie 1.208,-

rozdział 80110 Gimnazja 1.208,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.208,-zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 651,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 651,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 651,-zł

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami :

zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,-

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,-

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 15.000,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 15.000,-zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,-zł

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE :

W §1 wprowadza się do budżetu gminy następujące środki :

  1. zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy budżetowej na odprawy dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela - 1.208zł.(wnioskowano o kwotę 16.000zł.)

  2. wpływy z wynajmu hali sportowej - 1.386 zł.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody . Wpływy z hali przeznaczone na zakupy wyposażenia.

W § 3 przesuwa się środki z przeznaczeniem na zakup urządzenia sprzątającego na hali sportowej

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 22-02-2008 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2008 12:12