Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X-64/2007


U c h w a ł a nr X/64/2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 04 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rozłożenia na raty

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459) oraz art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 9 oraz art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601) Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a , co następuje:

§ 1. W § 3 uchwały nr XXXVII/238/2005 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rozłożenia na raty dodaje się do pkt. 4 i 5 w następującym brzmieniu:

„4) bonifikata może być udzielana, o ile nabywca nie zalega ze zobowiązaniami pieniężnymi wobec gminy Dobra;

5) wnioskodawca ponosi koszty wyceny nieruchomości niezbędnej do ustalenia opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, a także koszty wpisów zabezpieczenia hipotecznego, w przypadku rozłożenia opłaty na raty.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

U z a s a d n i e n i e :

W uchwale nr XXXVII/238/2005 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 listopada 2005r w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz rozłożenia na raty proponuje się dodanie zapisów zawartych w treści przedkładanego projektu uchwały. Mają one na celu zabezpieczenie należności wobec gminy Dobra poprzez uregulowanie wszelkich zobowiązań przed udzieleniem bonifikaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 12-07-2007 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator 12-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2007 08:20