Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX 55/2007


UCHWAŁA NR IX / 55 / 2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2007 r. o kwotę 125.661,-zł.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.500,-zł

rozdział 75414 Obrona cywilna 6.500,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 6.500,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 87.866,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 87.866

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 87.866,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.525,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12.763,-

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 12.763,- zł

realizowane na podstawie porozumień( umów ) między

jednostkami samorządu terytorialnego

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12.762,-

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 12.762,-zł

realizowane na podstawie porozumień( umów ) między

jednostkami samorządu terytorialnego

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.770,-zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.770,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.770,-zł

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2.000,-zł

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

§ 2.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2007 r. o kwotę 125.661,-zł.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.500,-zł

rozdział 75414 Obrona cywilna 6.500,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.350,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 950,-zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.200,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 87.866,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 87.866,-

§ 3260 -Inne formy pomocy dla uczniów 87.866,-zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.525,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12.763,-zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 12.763,- zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12.762,-zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 12.762,- zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.770,-zł

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.770,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.770,-zł

§ 3.Zmniejsza się dochody Gminy i Miasta na 2007 r. o kwotę 3.430,-zł.

w dziale 758 Różne rozliczenia 3.430,-zł

rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3.430,-zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.430,-zł

§ 4.Zmniejsza się wydatki Gminy i Miasta na 2007 r. o kwotę 3.430,-zł.

w dziale 758 Różne rozliczenia 3.430,-zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3.430,-zł

§ 4810 Rezerwy 3.430,-zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 05-06-2007 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2007 08:49