Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U c h w a ł a Nr VII/ 48/2007


U C H W A Ł A NR VII/48//2007

R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2000

położonej w miejscowości Dobra

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. Dz.U. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603, z 2005r. Nr 281, poz. 2782; Dz. U. z 2005 roku, nr 130, poz. 1087, nr 169, poz. 1420, 175, poz. 1459; z 2006 Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz.1600, Nr 220 poz.1601 )

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje :

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości Dobra, gmina Dobra, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2000 o powierzchni 0,0149 ha. przy ul. Krótkiej 4a

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Nieruchomość można zbyć w drodze przetargu, gdyż nie mają do ich sprzedaży zastosowania przepisy art. 37 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które mówią o zbywaniu nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

W oparciu o powyższe sprzedaż odbędzie w przetargu, umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notatrialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 16-04-2007 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2007 12:16