Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR V/33/2007


U c h w a ł a nr V/33/2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie przepisów art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo

działalności gospodarczej /Dz. U. nr 101, poz. 1178; z 2000r. nr 86, poz. 958, nr 114, poz.

1193; z 2001r. nr 49, poz. 509, nr 67, poz. 679, nr 102, poz. 1115, nr 147, poz. 1643; z 2002r.

nr 1, poz. 2, nr 115, poz. 995, nr 130, poz. 1112; z 2003r. nr 86, poz. 789, nr 128, poz. 1176,

nr 217, poz. 2125; z 2004r. nr 54, poz. 535, nr 91, poz. 870, nr 173, poz. 1808; z 2006r. nr

144, poz. 1043/

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Zwalnia się z opłaty od wniosku o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które dokonują zmiany nazwy ulicy bądź miejscowości, a zmian ta wynika z administracyjnej zmiany nazwy ulicy, nazwy miejscowości.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

U z a s a d n i e n i e :

Zgodnie z art. 7a pkt. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w wysokości 50 zł. Opłata ta stanowi dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.

W związku z przyłączeniem Kolonii Bienice do miasta Dobra i nadaniem nazwy ulicy, osoby zamieszkałe na Kolonii Bienice i prowadzące działalność gospodarczą będą musiały dokonać zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej, co wiąże się z poniesieniem przez nie opłaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-03-2007 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2007 10:47