Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

Dobra, dnia 09.10.2017 r.

IBiZP.6730.29.2.2017.SK

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, dalej Kpa) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia  27  marca  2003 r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 Kpa,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 22.09.2017 r. Pana Krzysztofa Kosińskiego, zam. ul. Orzeszkowej 8/7, 71-564 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Zmianie sposobu użytkowania z przebudową wewnętrzną pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Armii Krajowej nr 62A, na terenie działki 185/3, obręb Dobra, gm. Dobra”.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym z jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 – niniejsze zawiadomieni zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej www.bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej
Piotr Hebda

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 13-10-2017 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 13-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2017 09:16