Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobra na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Na podstawie Uchwały Nr X/53/2015 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie Gmina Dobra ustalono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobra na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1- 3.

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości – 3,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 5,00 zł,
3) przy zajęciu chodników, poboczy, zieleńców, placów, zatok postojowych i autobusowych, parkingów, zjazdów, ścieżek rowerowych – 2,00 zł,
4) dla elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1, 2 i 3 – 2,00 zł.

Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) w jezdni – 50,00 zł,
2) w pozostałych elementach pasa drogowego w obszarze zabudowanym – 20,00 zł,
3) w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym – 10,00 zł,
4) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200,00 zł.

Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych odpowiednio w pkt 1, 2, 3.

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni:
1) zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 0,20 zł,
2) reklamy – 2,00 zł.

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1- 3, ustala się stawkę opłat za zajęcie 1m2 w wysokości – 1,00 zł

 

Wymagane dokumenty

Wniosek powinien zawierać:

  1. Zezwolenie zarządcy drogi udzielone na etapie projektowania.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku reklamy z podaniem jej wymiarów - teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg)
  3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmianw istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
  4. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  5. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanegow pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
  6. Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
  7. Upoważnienie inwestora wraz z opłatą skarbową (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest inwestorem).
  8. Projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym      

Miejsce zalatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
Sebastian Kuran - inspektor ds. inwestycji
pok. nr 14, tel. (91)3914538
e-mail: s.kuran@dobragmina.pl

Załączniki do pobrania - Druk wniosku w formacie .doc i .pdf

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 27-04-2017 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 27-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2017 10:17