Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVIII /242/2005


UCHWAŁA NR XXXVIII /242/2005

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 06 grudnia 2005 roku

w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynków gospodarczych z jednoczesną sprzedażą na własność gruntu we wsi Wojtaszyce nr 42

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz.1759; Dz. U. z 2005 roku, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457) oraz art.13 ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603, z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; Dz. U. z 2005 roku, nr 130, poz. 1087, nr 169, poz. 1420, 175, poz. 1459), Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje.

§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz budynkami gospodarczymi znajdującymi się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152/3, położonej we wsi Wojtaszyce 42, stanowiące własność Gminy Dobra, na rzecz najemcy.

§ 2. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość opisaną w § 1 tej uchwały na rzecz najemcy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dobrej nr XXXV/220/2005 z dnia 27 sierpnia 2005 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych z jednoczesną sprzedażą na własność gruntu, położonych we wsi Wojtaszyce nr 42.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :

Proponuje się sprzedaż budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego we wsi Wojtaszyce 42 w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 34, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) na rzecz najemcy.

Sprzedaż budynku mieszkalnego jednorodzinnego nastąpi na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Dobrej:

  • NR IX/84/2003 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie określania zasad sprzedaży domów i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobra dla najemców.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 27-12-2005 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2005 08:49