Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/154/2012


UCHWAŁA NR XXIII / 154 / 2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 07 listopada 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 22.920,-zł

w dziale 020 Leśnictwo 3.000,-zł

rozdział 02095 Pozostała działalność 3.000,-zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.000,-zł

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 12.020,-

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 2.100,-zł

od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0340 Podatek od środków transportowych 800,-zł

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.300,-zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 8.300,-zł

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 8.300,-zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 1.620,-zł

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.620,-zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7.000,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 7.000,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7.000,-zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 900,-zł

rozdział 92601Obiekty sportowe 900,-zł

§ 0830-Wpływy z usług 900,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 22.920,-zł

w dziale 750 Administracja publiczna 2.000,-zł

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.000,-zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-zł

w dziale 758 Różne rozliczenia 5.000,-zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5.000,-zł

§ 4810 Rezerwy 5.000,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 13.400,-

rozdział 80104 Przedszkola 13.400,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 13.400,-zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia 1.620,-

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.620,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.620,-zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 900,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 900,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,-zł

§ 3.Zmniejsza się dochody Gminy i Miasta na 2012 r. o kwotę 5.646,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.646,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.646,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.646,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

§ 4.Zmniejsza się wydatki Gminy i Miasta na 2012 r. o kwotę 5.646,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.646,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.646,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.646,-zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 20-11-2012 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2012 08:56