Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/137/2012


UCHWAŁA NR XXI / 137 / 2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 27.891,80zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.600,-zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.600,-

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.600,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 801 Oświata i wychowanie 8.341,80zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.396,80

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 52,-zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.344,80zł

rozdział 80110 Gimnazja 6.945,-zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.945,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 4.800-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 4.800,-zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 4.800,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.650,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 10.650,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10.650,-zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 2.500,-zł

rozdział 92601Obiekty sportowe 2.500,-zł

§ 0830-Wpływy z usług 2.500,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 27.891,80zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.600,-zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.600,-

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.600,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 8.341,80

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.396,80

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.396,80zł

rozdział 80110 Gimnazja 6.945,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 6.945,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 4.800,-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 4.800,-zł

§ 3110 -Świadczenia społeczne 4.800,-zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.650,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 10.650,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.650,-zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 2.500,-zł

rozdział 92601 - Obiekty sportowe 2.500,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,-zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 25-07-2012 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 25-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2012 12:44