Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/119/2012


UCHWAŁA NR XVIII / 119 / 2012

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia27kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 331.677,19zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 268.622,19

rozdział 01095 Pozostała działalność 268.622,19

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 268.622,19zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59.535,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 59.535,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 59.535,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.520,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 3.520,-zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.520,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2012 r. o kwotę 331.677,19zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 268.622,19

rozdział 01095 Pozostała działalność 268.622,19

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 515,70zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 73,50zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.203,30zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 474,60zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 263.355,09zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59.535,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 59.535,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 59.535,-zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.520,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 3.520,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.520,-zł

§ 3. W uchwale Rady Miejskiej w Dobrej nr XVII/113/2012 z dnia 29 marca 2012r., w związku z zaistniałą omyłką pisarską, zmienić brzmienie § 2 dział 801 Oświata i wychowanie, z dotychczasowego na następujący :

w dziale 801 Oświata i wychowanie 52.300,-

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 30.000,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.000,-zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.200,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.200,-zł

rozdział 80110 Gimnazja 19.100,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19.100,-zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Dobrej

Damian Padziński

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 11-05-2012 09:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 11-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 11-05-2012 09:43