Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR XXXVI/232/2005


U C H W A Ł A NR XXXVI/232/2005

R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

z dnia 1 października 2005 roku

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego

Na podstawie przepisów art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603, z 2005r. Nr 281, poz. 2782, Nr 150, poz. 1251) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759)

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje :

§ 1.Wyraża się zgodę na sprzedaży w drodze przetargu lokal użytkowy nr 3 znajdujący się w budynku przy ulicy Armii Krajowej 19 w mieście Dobra na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 95/14 z jednoczesną sprzedażą na współwłasność udziału w działce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e :

Proponuje się sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu, gdyż na dzień dzisiejszy przedmiotowy lokal nie jest obciążony umową najmu. Stan techniczny lokalu jest zły i w dalszym ciągu się pogarsza.

W oparciu o powyższe proponuje się sprzedaż jak na wstępie, umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 06-10-2005 11:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2005 11:37