Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY GIMNAZJUM IM. UNII EUROPEJSKIEJ W DOBREJ
DYREKTOR GIMNAZJUM IM. UNII EUROPEJSKIEJ W DOBREJ
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 GŁÓWNY  KSIĘGOWY GIMNAZJUM

 
Osoby zainteresowane złożeniem oferty muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1.    Posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2.    Mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
3.    Nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
4.    Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
5.    Posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie o kierunku ekonomicznym i co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości lub być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów lub posiadać certyfikat księgowy albo świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
6.    Mieć wiedzę w zakresie płac w sferze budżetowej.
7.    Posiadać umiejętność obsługi komputera w zakresie programów F-K i PŁATNIK.
8.    Znajomość przepisów z zakresu :
- ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- ustawy Karty Nauczyciela,
- ustawy Kodeksu Pracy.
 
Wymagania dodatkowe:
•    1. Komunikatywność w kontaktach służbowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    Prowadzenie rachunkowości jednostki
2.    Prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymaganymi przepisami
3.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
4.    Prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej
5.    Prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz pełnej dokumentacji wynikającej z tych rozliczeń,
Zakres odpowiedzialności :
1.    Odpowiedzialność za zadania wykonywane na tym stanowisku
2.    Znajomość przepisów prawa.
3.    Sumienne wypełnianie poleceń służbowych przełożonych.
4.    Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
5.    Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.
2.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3.     Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
4.    Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
5.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych
6.    Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz.U. Dz 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
 
Powyższa klauzula musi być dodatkowo opatrzona własnoręcznym  podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej  lub przesłać w terminie do dnia 25 stycznia 2012 r. do godz. 12°° pod adresem :
 Gimnazjum im. Unii Europejskiej  
Ul. Strażacka 2
72- 210 Dobra
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY GIMNAZJUM "
 Aplikacje , które wpłyną do Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej  po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 
Otwarcie ofert nastąpi w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej  w dniu 25 stycznia 2012 r. o godz. 14°° .
 Z regulaminem naboru można zapoznać się w Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :
91 39 14 414
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy zostanie ogłoszona w BIP Urzędu Miasta oraz na stronie Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej.
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w  Dobra przez okres co najmniej 3 miesięcy .


Dobra, 12 stycznia 2012 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 12-01-2012 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławek Brodniak 12-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 12-01-2012 13:10