Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/83/2011


UCHWAŁA NR XII / 83 / 2011

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2011 r. o kwotę 486.313,61zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 174.336,61

rozdział 01095 Pozostała działalność 174.336,61

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 174.336,61zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 852 - Pomoc społeczna 47.232-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 38.232,-zł

emerytalne i rentowe

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 38.232,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9.000,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9.000,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 7.714,00

rozdział 85395 Pozostała działalność 7.714,00

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6.556,90zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1.157,10zł

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.697,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12.697,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 12.697,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport 257.031,-zł

rozdział 92601Obiekty sportowe 257.031,-zł

§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 257.031,-zł

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2011 r. o kwotę 486.313,61zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 174.336,61

rozdział 01095 Pozostała działalność 174.336,61

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,80zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 52,07zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.125,13zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 918,36zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 170.918,25zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 257.031,-

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 139.631,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 139.631,-zł

rozdział 80110 Gimnazja 117.400,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 117.400,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 47.232,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 38.232,-zł

emerytalne i rentowe

§ 3110 -Świadczenia społeczne 38.232,-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9.000,-zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.000,-zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.714,00

rozdział 85395 Pozostała działalność (zajęcia pozalekcyjne) 7.714,00

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6.556,90zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1.157,10zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12.697,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12.697,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 12.697,-zł

§ 3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami:

zmniejsza się wydatki o kwotę 31.000,- zł

1)w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 31.000,-zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne 31.000,-zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.000,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.900,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.300,-zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 800,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 31.000,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 31.000,-zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 31.000,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 31.000,-zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Padziński

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 30-11-2011 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 30-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2011 12:59