Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/39/2011


UCHWAŁA NR VI / 39 / 2011

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111,nr 223, poz.1458; Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2011 r. o kwotę 10.947,-

w dziale 750 Administracja publiczna 9.774,-zł

rozdział 75056 Spis powszechny i inne 9.774,-

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 9.774,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.173,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 1.173,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.173,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2011 r. o kwotę 10.947,-zł

w dziale 750 Administracja publiczna 9.774,-zł

rozdział 75056 Spis powszechny i inne 9.774,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.173,35 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,10 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.770,55zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 800,-zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.173,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 1.173,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.173,-zł

§ 3.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2011 r. o kwotę 131.564,-zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 131.564,-

rozdział 85395 Pozostała działalność 131.564,-zł

§ 2327 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 124.254,70zł

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

§ 2329 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 7.309,30zł

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

§ 4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę (zadania własne) 14.618,-

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 14.618,-

§ 3110 świadczenia społeczne- zasiłki celowe 14.618,- zł

zwiększa się wydatki o kwotę (zadania własne) 14.618,-zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 14.618,-zł

rozdział 85395 Pozostała działalność 14.618,-zł

§ 3119 świadczenia społeczne 14.618,-zł

§ 5.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2011 r. o kwotę 131.564,00

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 131.564,00

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.219,98zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660,02zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 7.285,31zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 428,56zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy 1.167,36zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 68,67zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 36.430,09zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.143,01zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4.769,44zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 280,56zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 62.249,18zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 3.661,82zł

§ 4417 Podróże służbowe krajowe 1.133,33zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 66,67zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Dobrej

Jolanta Siekiera

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 04-04-2011 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: - 04-04-2011 12:46