Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr I/2010 z dn.01.12.2010


Protokół Nr I /2010 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

01 grudnia 2010 r.

1. Otwarcie I Sesji V kadencji rady Miejskiej w Dobrej dokonał radny najstarszy

wiekiem Pan Antoni Kontowicz.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali Sportowej

w Dobrej.

Początek obrad - godzina 1000

Stan Radnych - 15

Obecnych - 15

Radny poprosił wszystkich o powstanie.

Następnie odtworzono z magnetofonu hymn państwowy.

Po czym poprosił zastępcę Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie

zaświadczeń potwierdzających uzyskanie mandatu Radnego Rady Miejskiej

w Dobrej w wyborach, które odbyły się 21 listopada 2010 r.

3. Radny senior Pan Antoni Kontowicz zapoznał radnych z tekstem ślubowania

( rota ślubowania ).

4. Przewodniczący obrad stwierdził na podstawie listy obecności, liczba

radnych obecnych na sesji stanowi pełne quorum do podejmowania przez

Radę Miejską uchwał i przeprowadzenia przez nią wyborów.

W związku z tym, że otrzymali państwo radni przed dzisiejszą sesją projekt

porządku obrad - przewodniczący obrad, radny senior zwrócił się do radnych

z zapytaniem czy ktoś z radnych ma uwagi lub chce zabrać głos w sprawie

porządku obrad.

Do porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Porządek obrad został

przyjęty przez radnych 15 głosami za - jednogłośnie.

(Porządek obrad stanowi załącznik do protokołu).

5- 6 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji

Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej oraz

Wiceprzewodniczącego Rady.

Do Komisji Skrutacyjnej powołano następujących radnych:

1. Bogumiła Marut - Przewodniczący

2. Kamila Ciołek - Członek

3. Edward Stanisławczyk - Członek

Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

Rada przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej - 15 głosami za - j e d n o g ł oś n i e.

Radna Dorota Grzywacz zgłosiła kandydaturę Jolanty Siekiery, która wyraziła zgodę.

Innych kandydatur radni nie zgłosili.

Pan Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.

Pani Sekretarz Dorota Kisiel poinformowała, że radny gminy nie może brać udziału w głosowaniu nad jego wyborem na przewodniczącego rady gminy gdyż takie głosowanie dotyczy jego interesu prawnego uznał Wojewódzko Sąd Administracyjny.

W związku z powyższym radni przegłosowali jednogłośnie i głosowanie odbędzie się z wyłączeniem kandydata na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

Następnie zapoznał radnych z zasadami głosowania przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Głosowanie jest tajne, radni głosują na kartach, które rozda Komisja Skrutacyjna.

Po rozdaniu kart do głosowania i dokonaniu aktu głosowania przewodniczący obrad zaproponował przerwę. Po przerwie Przewodniczący obrad poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Panią Bogumiłę Marut o ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał zebranych z wynikiem głosowania tajnego informując, że na Przewodniczącą Rady Miejskiej została wybrana Jolanta Siekiera. Jej kandydaturę poparło 14 radnych (jednogłośnie) protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały Nr I/1/2010). Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem projektu uchwały (jako wymóg formalny).

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 15 za jednogłośnie.

Radny senior składa gratulacje Przewodniczącej Rady i prosi o dalsze prowadzenie obrad.

Przewodnicząca Rady podziękowała za zaufanie, a obowiązki Przewodniczącej będzie starała się wykonywać godnie, rzetelnie i uczciwie.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady.

Zgłoszono jedną kandydaturę Pana Damiana Padzińskiego. Odbyło się tu również głosowanie tajne. Jednogłośnie 14 głosami za wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został Pan Damian Padziński.

Przewodnicząca Rady złożyła gratulacje nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej

Następnie zarządziła głosowanie nad podjęciem projektu uchwały.

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

7. Wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady zaprosiła radnych na kolejną sesję, która odbędzie się 03 grudnia 2010 r. o godz.1400 (poinformowała, że zaproszenia nie będą już dostarczane przez doręczyciela).

Innych zapytań i uwag nie wniesiono.

8. Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Jolanta Siekiera podziękowała radnym za udział w obradach sesji - po czym zamknęła obrad.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 27-12-2010 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 27-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2010 12:46