Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr LI/326/2010


Uchwała Nr LI/326/2010

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 09 listopada 2010 roku

w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012”
w Dobrej

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 późn. zm.),

Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” w Dobrej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1do Uchwały Nr LI/326/2010

Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 09 listopada 2010 roku

w sprawie: korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012” w Dobrej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK
„MOJE BOISKO ORLIK 2012” W DOBREJ

 1. Kompleks boisk jest własnością Gminy Dobra i zarządzany przez Administrację Mienia Komunalnego w Dobrej

 2. Obiekt jest ogólnodostępny i czynny:

  • od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 21.00,

  • w sobotę od godz. 13.00 do godz. 21.00,

  • w niedzielę od godz. 12.00 do godz. 20:00.

 • Za korzystanie z obiektu nie pobiera się opłat.

 • Pierwszeństwo z korzystania z boisk w dniach zajęć lekcyjnych w godz. 8.00 do 15.00 mają uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach oraz Gimnazjum w Dobrej.

 • Z boisk mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, grupy młodzieży pod opieką osoby dorosłej, inne osoby dorosłe pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za grupę, po uzyskaniu zgody zarządzającej obiektem.

 • Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego.

 • Nad prawidłowym korzystaniem z płyt boisk, urządzeń sportowych oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym czuwa trener środowiskowy lub nauczyciel wf w czasie zajęć szkolnych.

 • Z boisk oraz zaplecza sanitarno-szatniowego należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • Osoby korzystające z boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego:

  1. są zobowiązane do zachowania czystości i porządku,

  2. ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody umyślne.

  1. Na terenie boisk i zaplecza sanitarno-szatniowego zabrania się:

  1. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania płyty boiska,

  2. poruszania się na skuterach, rowerach, rolkach i wrotkach,

  3. przebywania na obiektach osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających,

  4. wieszania się na bramkach oraz innym wyposażeniu oraz wchodzenia na ogrodzenie,

  5. wprowadzania zwierząt,

  6. zakłócania przebiegu zajęć korzystania z boiska.

  1. Zarządca kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez grupy pozaszkolne.

  2. Zarządca kompleksu obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 17-11-2010 13:10
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 17-11-2010
  Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2010 13:10