Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVLIII/309/2010


Uchwała Nr XVIIII/309/2010


rady miejskiej w Dobrej

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r, Nr 86 poz.873 z późn. zmianami) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

§ 2.1.Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Dobra w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 1 w sprawie poddanej konsultacji.

2.Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Miejskiej w Dobrej.

3.Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dobra

§ 3. Zarządzając konsultacje Burmistrz Dobrej określa:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszczane jest w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich rozpoczęcia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek 1.

§ 5.1 Konsultacje mogą mieć formę , w szczególności:

  1. bezpośrednich otwartych spotkań,

  2. pisemnego wyrażania opinii w danej kwestii

  3. ankiet

2.W przypadku konsultacji prowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie termin wyrażania opinii wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w § 5.

3. Nie przedstawienie opinii, o której mowa w ust.2 w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania .

§ 6. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów, biorących udział w konsultacjach jeżeli zostały one przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.

§ 7. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów o których mowa w § 1.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 11-10-2010 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2010 09:57