Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXV/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r.


Protokół Nr XXXV/2009

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1000

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecni radni na sesji : Marek Kowalczyk, Jerzy Smela

Obrady sesji zakończono o godz. 11:10

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXXV Sesji

  • przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez

Gminę Dobra oraz innych form wychowania przedszkolnego,

2.2. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie uchwały punkcie 2.3. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2009 rok.

Radni - 13 głosami za wprowadzili uchwałę do w/w projektu porządku obrad.

Porządek obrad wraz z wprowadzoną uchwałą w całości został przyjęty - 13 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 12 głosami przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał :

- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Dobra oraz innych form wychowania przedszkolnego

Głos zabrała Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że w związku z realizacją projektu konkursowego „Maja i Gucio integracyjny punkt przedszkolny w Dobrej” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest podjecie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego oraz projektu organizacyjnego.

Ze względu na krótki termin rozpoczęcia realizacji projektu ( wrzesień 2009 roku ) konieczne jest natychmiastowe podjęcie uchwały.

Od 01 września br. rozpocznie swoją działalność punkt przedszkolny w Dobrej jest to już druga tego typu placówka dydaktyczno-wychowawcza na terenie naszej gminy.

Urząd Miejski uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.083.431,92 zł. na realizację projektu „Maja i Gucio Integracyjny punkt przedszkolny w Dobrej”, który będzie realizowany do 31.12.2011 r.

Głównym założeniem przy tworzeniu tej placówki było wsparcie matek pracujących. Przedszkole usytuowane jest w części budynku Biblioteki Publicznej w Dobrej, co stanowi wkład własny niepieniężny.

Pomieszczenia zostały gruntownie wyremontowane: zmiana oświetlenia, wymiana podłóg, likwidacja barier architektonicznych. Obiekt posiada szatnię oraz trzy sale dydaktyczne. Przedszkole zostało wyposażone w nowe meble, zabawki, sprzęt sportowy oraz atrakcyjne i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Przedszkole będzie czynne w godz. Od 7:00 do 16:00. Zatrudnionych zostanie 3 wychowawców, którzy będą sprawowali opiekę na 30 - osobową grupą maluchów. Do punktu przedszkolnego mogą uczestnik również osoby niepełnosprawne; zarówno budynek przedszkola jak i pomoce dydaktyczne dostosowane są dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest bezpłatne. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu.

Na prowadzenie na terenie Gminy Dobra punktów przedszkolnych, pozyskaliśmy w latach 2008/2009 1.459.060,10 zł. ze środków pozabudżetowych.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXV/226/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra oraz innych form wychowania przedszkolnego została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - poinformowała, że pojazd ten został porzucony w Dobropolu na łuku drogi po kolizji drogowej w dniu 14 sierpnia 2004 r. W trakcie postępowania nie ustalono właściciela pojazdu. Zakładając, iż został on porzucony z zamiarem wyzbycia się w oparciu o art.50 a ustawy o ruchu drogowym, pojazd ten przechodzi na własność gminy decyzją Rady Miejskiej.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w.

Uchwała Nr XXXV/223/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2009 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił, że w związku z przejściem klubu sportowego „Sarmata” do trzeciej ligi wzrosły koszty działalności i utrzymania. W związku z powyższym należy zwiększyć środki budżetowe.

Dlatego środki te zostały przesunięte z wpływów z opłaty eksploatacyjnej ( rozdział 75618 § 0460 ).

Radni bez żadnych uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXV/224/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Pani Burmistrz Barbara Wilczek poinformowała radnych, że na koniec września początek października ruszą prace remontowe na rynku miejskim.

Następnie przekazała informację w sprawie dofinansowania inwestycji termomodernizacji w ramach Programu Ochrona i Środowisko.

Na terenie gminy Dobra wytypowano jak już wcześniej informowaliśmy następujące obiekty użyteczności publicznej termomodernizacji: Szkoła Podstawowa w Dobrej, Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach oraz Urząd Miejski w Dobrej. Weryfikacja wniosku aplikacyjnego została zakończona pod koniec lipca br.

Wniosek złożony przez Gminę Dobra wraz z pozostałymi gminami Powiatu Łobeskiego został oceniony. Na 87 wniosków, które zostały złożone przez gminy z całego kraju, wniosek Powiatu Łobeskiego zajął 3 miejsce, gromadząc 44 punkty, natomiast najwyżej oceniony wniosek uzyskał 45 punktów.

Najprawdopodobniej na początku października br. zostanie podpisana umowa o dofinansowanie wykonania wszystkich inwestycji, a także istnieje realna szansa zwrotu 50 % poniesionych nakładów finansowych na wykonane już zadania termomodernizacyjne.

Innych pytań, wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 11:10 zamknęła obrady nadzwyczajnej sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 17-09-2009 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2009 09:59