Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwał Nr XXXV-228-2009


UCHWAŁA NR XXXV / 228 / 2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2009 r. o kwotę 40.000,-

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 40.000,-zł

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 40.000,-zł

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40.000,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2009 r. o kwotę 40.000,-

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 40.000,-zł

rozdział 92695 - Pozostała działalność 40.000,-zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 40.000,-zł

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 31-08-2009 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2009 11:01